Özet

Öğrenme-öğretme süreçlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi ve kalitenin arttırılması amacıyla süreçte kaydedilen verilerin kullanılmasının inceleyen alana “öğrenme analitikleri” adı verilmektedir. Bu verilerin analizine bağlı olarak sürecin kalitesinin geliştirilebilmekte, yeni uygulamalara dair kararlar verilebilmekte ve olası tahminler ile öneriler yürütülebilmektedir. Bu nedenle “öğrenme analitikleri” kavramı e-öğrenmenin gelişimi için önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada öğrenme analitikleri, kurumsal ve e-öğrenme ortamları olmak üzere iki açıdan ele alınmıştır. Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi bir e-öğrenme ortamı olarak seçilmiş ve SAS’ın ortaya koymuş olduğu Öğrenme Analitikleri Seviyeleri açısından incelenmiştir. Bu incelemeye göre uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. Her ne kadar öğrenme analitikleri çoğunlukla nicel veriye dayalı gibi görünse de çeşitli yaklaşımlarla nitel yansımalar da elde edilerek konu hakkında daha güçlü ve detaylı bilgilere ulaşılabilir. Öğrenciye odaklanmanın yanı sıra araştırmalarda ders, program ve kurumsal düzeyde öğretici ve yöneticilere de odaklanarak öğretim tasarımı ve etkili öğretim için en ideal uygulamalara dair veriler elde edilebilir.

Makalenin tam metnini okumak için: Premise of Learning Analytics for Educational Context: Through Concept to Practice

enformatik_logo