Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Aralık Paneli

Harita Bulunamadı


Eğitim Bilişimi Aralık Paneli

Disiplinlerarası Yaklaşımla

COĞRAFYA MERKEZLİ TARİH BİLİŞİMİ: Dünyada ve Dünyayla Barış

With Inter-Disciplinary Approach

GEO-HISTORIC INFORMATION:Making Peace In and With the World

Yer: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Farabi Salonu, Sıhhiye-Ankara

Tarih: 27 Aralık 2013, Cuma, saat: 11.30-12.30                     Sunum süreleri: 15’er dakika

 

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi ABD

1). Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR GÜVEN; “Bilgi Teknolojileri ve Eğitimde Bilişim”

Ankara Üniversitesi, Enformatik Bölümü

2). Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN ORBAY; “Tarihi Coğrafya, Arkeoloji, Kazı, Yüzey Araştırması”

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi ABD

3). Yrd. Doç .Dr. Birgit OBERER; “Coğrafya Bilgi Sistemleri (Geographic Information Systems)”

Kadir Has Universitesi,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enformasyon Teknolojileri

4). Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK; “Coğrafya-Tarih Bilişimi” (harita, tarihi coğrafya, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Coğrafya Kongreleri vb.)

Türk Coğrafya Kurumu Başkanı (President of the Turkish Geographical Society)

=======================================================

panel

 

enformatik_logo