Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Dersi Muafiyet Sınavı

BİT 101/102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I dersi, bütün fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 1. Sınıf öğrencilerimizin almakla yükümlü olduğu zorunlu statüde, 2 kredilik bir derstir. Bu ders uzaktan eğitim yöntemleri ile merkezi olarak Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümümüz tarafından yürütülmektedir. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden (zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfında okuyacak olanlar dahil), bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olanlar, almakla zorunlu oldukları bu dersten muaf olma hakkına sahiptir. Bu durumdaki öğrencilerimiz için BİT 101/102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I dersinden muaf olmak isteyen öğrenciler muafıyet sınavına kayıt hakkı kazandığı Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokula ait kayıt gününde girebileceklerdir. Muafiyet sınavının yapılacağı bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin bilgiler kayıt sırasında Enformatik Bölümü masasında öğrencilerimize verilecektir.

NOT: Geçerli mazeretleri nedeniyle kayıt gününde kaydını yaptıramayan öğrencilerimiz için muafiyet sınavı 08 Eylül 2014 tarihinde saat 08:30 ile 17:30 arasında yapılacaktır. Muafiyet sınavının yapılacağı bilgisayar laboratuvarları ve ulaşım bilgisi kayıt sırasında Enformatik Bölümü masasında öğrencilerimize verilecektir.

Ankara dışında bulunan meslek yüksekokullarında ise geçerli mazereti olan öğrencilerin muafiyet sınavı yine 08 Eylül 2014 tarihinde saat 08:30 ile 17:30 arasında ilgili yüksekokulda yapılacaktır.

enformatik_logo