Bilge Kunduz Ankara Atölye’sinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile buluştu!

Bilge Kunduz Ankara Atölye’sinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile buluştu!

Ankara Atölyesi; BTE derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Bilişim Garaj Akademisinin sponsorluğunda 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde yapıldı.

90 bilişim teknolojileri öğretmenin ve 20’ye yakın akademisyenin katıldığı atölyede ilköğretimde kodlama, robotik uygulamalar, mobil öğrenme ve uygulamaları, ilköğretimde 3B teknolojiler ve Bilge Kunduz etkinliği yer aldı.

Bilge Kunduz etkinliği Yrd. Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu ve Prof. Dr. Yasemin Gülbahar’ın etkinlik kapsamı ve bilgi-işlemsel düşünme becerisi hakkında yaptığı açılış konuşması ile başladı. Etkinlik, daha sonra bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gruplar halinde bilge kunduz görevleri üzerinde çalışması ile devam etti. Verilen süre içerisinde en çok doğru görev çözen gruba, BTE Derneğinin hediyelerini takdim etmesi ile etkinlik tamamlandı.

Bilge Kunduz Ankara Atölyesindeki sorulara ulaşmak için tıklayınız.

2015 Bilge Kunduz Ankara Atolyesi

enformatik_logo