ENF102, BİT102 ve BİT202 Derslerinin Bahar 2016 Dönemi Final Sınavı Hakkında

duyuru2 ENF102, BİT102 ve BİT202 Derslerinin Bahar Dönemi FİNAL SINAVI  31  Mayıs  2016  Salı günü  saat  10:00’da basılı  soru  kitapçıkları kullanılarak,  ilgili  öğrencilerin  kayıtlı  bulunduğu  bütün  fakülte,  yüksekokul  ve  devlet konservatuvarında yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili her türlü güncel bilgi http://orgun.ankara.edu.tr/ adresinde açıklanmıştır.

enformatik_logo