ENF102, BİT102 ve BİT202 Derslerinin Bahar 2016 Dönemi Bütünleme Sınavı Hakkında

duyuru2ENF102, BİT102 ve BİT202 Derslerinin Bahar Dönemi BÜTÜNLEME SINAVI  24  Haziran  2016  Cuma günü  saat  10:00’da basılı  soru  kitapçıkları kullanılarak,  ilgili  öğrencilerin  kayıtlı  bulunduğu  bütün  fakülte,  yüksekokul  ve  devlet konservatuvarında yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili her türlü güncel bilgi http://orgun.ankara.edu.tr/ adresinde açıklanmıştır.