ENF101, BİT101 ve BİT201 Derslerinin Sınavları Hakkında

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ENF101, BİT101 ve BİT201 derslerinin mini sınavları (quiz)  18 – 22 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Her öğrenci kendi dersinin olduğu gün 08:00 – 22:00 saatleri arasında sınava girebilecektir. Sınav 20 sorudan oluşacak, yanlış cevapların doğru cevapların üzerinde etkisi olmayacak ve 25 dk. cevaplama süresi olacaktır. Her öğrenci sınavı en fazla 2 defa cevaplayabilecek ve belirtilen saatler dışında sınava erişilemeyecektir. Değerlendirmeye ilişkin detayları ders e-izlencelerinde bulabilirsiniz.

enformatik_logo