Projeler

  • Social Media as Catalyser for Cross-National Learning (Ülkeler Arası Öğrenme için Katalizör olarak Sosyal Medya). ERANET.RUS TÜBİTAK Projesi. 112K362. 2012. (Yürütücü).

Social Media toolkit : http://socialmediaforeducation.org/

  • Teknoloji Destekli Öğretim Portalı. BAP Projesi. 2011. (Yürütücü)

Teknoloji Destekli Öğretim Portalı: http://teknoport.ankara.edu.tr/

  • Kriminal Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması Projesi. KAMAG 1007. 107G037 (Alt Proje No: 107G262). 2007. (Araştırmacı).
  • Yüksek öğretim için Web destekli, dinamik bir değerlendirme yöntemi: Web Macerası. TÜBİTAK Projesi. SOBAG-106K385. 2007. (Yürütücü).
  • E-Öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere bir içerik yönetim sistemi (CMS) geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi. SOBAG-104 K 108. 2006. (Araştırmacı).