Özgörü

* Bilişim teknolojilerine dayalı disiplinlerarası uygulamalarda, eğitim-öğretim ve    bilimsel araştırma süreçlerinde yönlendirici olmak,

* Farklı uzmanlıklara sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek,

* Bilişim politikaları konusunda öneriler geliştirebilmek,

* Disiplinlerarası işbirliklerine dayalı olarak yeni teknolojiler ve yazılımlar geliştirebilmek.