Öğr. Gör. Dilek DOĞAN

Ankara Üniversitesi
Enformatik Bölümü
Telefon: 0 (312) 214 13 50 / 6378
e-posta: dilek.dogan[at]ankara.edu.tr

EĞİTİM    

2013              HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  – Doktora

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2009-2012           HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  – Yüksek Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2004- 2009          BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

İŞ DENEYİMLERİ  

2013-  ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Enformatik Bölümü – Öğretim Görevlisi

2011-2013 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı – Araştırma Görevlisi

YÜKSEK LİSANS TEZİ   

Doğan, D. (2012). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlarda harita kullanımının görev tamamlama süresine etkisi (The effect of using maps in three-dimensional multi-user virtual environments on the duration of task completion). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

YAYINLAR    

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayimlanan Makaleler

Doğan, D., Çınar, M., & Seferoğlu, S. S. (2016). “One Laptop per Child” projects and FATIH project: A comparative examination. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 1-26.

Bilgiç, H. G., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde çevrimiçi öğretimin durumu: İhtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler

Doğan, D. & Tüzün, H. (2016). Üç-boyutlu Çok-Kullanıcılı sanal Ortamlarda Kaybolma: Active Worlds Örneği. 10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey

Doğan, D., Çınar, M., Bilgiç, H.G. & Tüzün, H. (2015). Sarmal Eğitsel Oyun Tasarımı Modeline Göre Dijital Oyun Geliştirme Süreci: Örneği. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiri Kitabı, 442-452. Atatürk Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum.

Sürbahanlı, L. & Doğan, D. (2015).Bilgisayar Oyunlarında Reklam Kullanımı ve Süreç İçerisindeki Gelişimi. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiri Kitabı, 820-827. Atatürk Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum.

Çınar, M., Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2015). Eğitimde dijital araçlar: Google Sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Doğan, D., Çınar, M. & Seferoğlu, S. S. (2014). Her çocuğa bir bilgisayar projeleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. XVI. Akademik Bilişim Konferansı (AB14), 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi, Mersin

Bilgiç, H. G., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Gelişen ve değişen üniversiteler ve Türkiye’de yüksek öğretimde çevrim-içi öğretimin durumu. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi. Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 27-29 Mayıs 2011, İstanbul.

Doğan, D., Küfrevioğlu, R., Reisoğlu, İ. & Göktaş, Y. (2011). Sanal Ortamların Eğitim Amaçlı Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.

Doğan, D., Çınar, M., Duman, D., Yurdugül, H. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin iş ortamında psikolojik yıldırmaya (mobbing) ilişkin algı ve görüşleri.  5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey .

Doğan, D., Tüzün, H., Dağhan, G., Altıntaş, A., Ilgaz, H., Özdinç, F., Kayaduman, H., Özpala, N. (2011). Uzaktan eğitimde ders tasarımı: Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim sürecine hazır hale getirilmesi (Course design for distance education: Getting a class thought face to face ready for distance education). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.

Doğan, D., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). e-Öğrenme ortamlarında toplumsal buradalığın arttırılması için kullanılabilecek iletişim araçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler

Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S. & Doğan, D. (2014). Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch. 7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Istanbul University, Turkey, September 22-25, 2014.

Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47, 540–551.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Bilgiç, H. G., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2016). Digital Natives in Online Learning Environments: New Bottle Old Wine – The Design of Online Learning Environments for Today’s Generation. In M. Pinheiro, & D. Simões (Eds.) Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education Settings (pp. 192-221). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-5225-0039-1.ch009

Doğan, D. & Seferoğlu, S. S. (2015). Mobil cihazlar ve eğitimde dijital dönüşüm. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.) içinde Eğitim teknolojileri okumaları 2015. 27. Bölüm, ss. 539-563. TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology.

Seferoğlu, S. S., Doğan, D. ve Duman, D. (2011). Toplumsal buradalık algısı ve çevrimiçi ortamlarda bu algının arttırılması. B. B. Demirci, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Ed.) içinde, Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, Bölüm 4, ss. 37-60. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 VERİLEN DERSLER    

2014-…. (Bahar Dönemi) Eğitimde Sosyal Ağlar

2013-… (Güz-Bahar Dönemi) – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2011- 2012  (Bahar Dönemi) – İleri Canlandırma Teknikleri

2011- 2012 (Güz Dönemi) – 3B Materyal Tasarımı

2010-2011 (Bahar Dönemi) – Bilgisayar 2