seçki

Bilgi İşlemsel Düşünme ve Matematiksel Problem Çözme, Bir Analitik Tabanlı Öğrenme Ortamı

2024-04-19T20:29:53+03:00

  “Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based Learning Environment (CT&MathABLE) (2022-1-LT01-KA220-SCH-000088736)” isimli (kısaca CT&MathABLE ), AB Erasmus+ K220 Programı Kapsamında yer alan proje, Bölümümüz öğretim elemanlarının katılımıyla koordine edilmeye başlanmıştı. Projeye 6 üniversite katkı sunmaktadır. Bunlar: Ankara Üniversitesi (Türkiye), Eötvös Loránd Üniversitesi (Budapeşte, Macaristan), Bask Ülkesi Üniversitesi (Bilbao, İspanya), Turku Üniversitesi (Finlandiya), KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (Stockholm, İsveç) ve Vilnius Üniversitesi’dir. Proje ayrıca iki uygulama okulunda gerçekleştirilecektir. Bunlar: Klaipėda Gedminai Progymnasium (Litvanya) ve Mamak Özkent Akbilek Ortaokulu’dur (Türkiye). Bu proje kapsamında ortaklar, çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencilerde bilgi işlemsel ve matematiksel düşünmeyi geliştirmek üzere hedefler belirlemiştir. Projenin açılış toplantısı [...]

Bilgi İşlemsel Düşünme ve Matematiksel Problem Çözme, Bir Analitik Tabanlı Öğrenme Ortamı2024-04-19T20:29:53+03:00

Implementation of Learning Analytics Indicators for Increasing Learners’ Final Performance

2022-02-08T09:02:00+03:00

Implementation of Learning Analytics Indicators for Increasing Learners' Final Performance DENİZER YILDIRIM,YASEMİN GÜLBAHAR GÜVEN , Yayın Yeri:Technology, Knowledge and Learning , 2022 Abstract This study aims to determine indicators that affect students' final performance in an online learning environment using predictive learning analytics in an ICT course and Turkey context. The study takes place within a large state university in an online computer literacy course (14 weeks in one semester) delivered to freshmen students (n = 1209). The researcher gathered data from Moodle engagement analytics (time spent in course, number of clicks, exam, content, discussion), assessment grades (pre-test for prior knowledge, final grade), and [...]

Implementation of Learning Analytics Indicators for Increasing Learners’ Final Performance2022-02-08T09:02:00+03:00

Research Implications for Computer Science Education based on Darmstadt Model

2022-02-08T09:01:10+03:00

Research Implications for Computer Science Education based on Darmstadt Model YASEMİN GÜLBAHAR GÜVEN,FİLİZ KALELİOĞLU , Yayın Yeri:Journal of Computer and Education Research , 2021 Abstract The purpose of the current study is to examine published studies in computer science education in a systematic way, and to present a history of the research and new research trends in this area. This research study reports the findings of the systematic literature review according to the educational relevant areas dimension of the Darmstadt Model. The procedures of systematic text analysis were performed as a qualitative content analysis. Prior to the systematic text analysis, the primary [...]

Research Implications for Computer Science Education based on Darmstadt Model2022-02-08T09:01:10+03:00

Pedagogy of teaching introductory text‐based programming in terms of computational thinking concepts and practices

2022-02-08T09:00:30+03:00

Pedagogy of teaching introductory text‐based programming in terms of computational thinking concepts and practices CELAL MURAT KANDEMİR,FİLİZ KALELİOĞLU,YASEMİN GÜLBAHAR GÜVEN , Yayın Yeri:COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION , 2020 Abstract Introduction Programming can be an intellectually satisfying skill and is definitely considered useful. However, problem-solving with a computer involves much more than just learning programming language syntax. The theory and practice are interrelated in fascinating ways. Whether one thinks that the purpose of college or higher education is to prepare students for an occupation or to develop foundational knowledge with lifetime benefits (or both), computer science (CS) has become a fundamental part [...]

Pedagogy of teaching introductory text‐based programming in terms of computational thinking concepts and practices2022-02-08T09:00:30+03:00

Teaching computing at secondary school level: Understandingteachers’ experiences and challenges

2022-02-08T08:59:23+03:00

Teaching computing at secondary school level: Understandingteachers’ experiences and challenges FİLİZ KALELİOĞLU,YASEMİN GÜLBAHAR GÜVEN,SERHAT BAHADIR KERT , Yayın Yeri:Ilkogretim Online - Elementary Education Online , 2020 Abstract The purpose of the study is to evaluate the efficiency of the computer science teachers’ guide prepared for the 5th Grade Computing Course in Turkey. Experiences of 111 teachers regarding the implementation process were gathered through a survey. The results revealed that the 5th Grade Teachers’ Guide to Teach Computing’ is a supportive material for the delivery of CS education. Most of the teachers found the activities and general framework of the lessons to be [...]

Teaching computing at secondary school level: Understandingteachers’ experiences and challenges2022-02-08T08:59:23+03:00

♦ Eğitimde Oyunlaştırma: Araştırma Eğilimleri

2015-02-24T12:11:31+03:00

Karataş, E. (2014). Eğitimde Oyunlaştırma: Araştırma Eğilimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 15, 2, 315-333.  ÖZ Eğitim bağlamında oyunlaştırma süreci, sadece bilgi ya da beceri öğretimine oyun eklemek değil, oyun karakteristikleri ile bütünleştirerek, öğrencilerin mevcut öğrenme alanında öğrenmesini kolaylaştırma potansiyelinden yararlanmaktır. Oyunlaştırma; oyunolmayan sistemlerde, kullanıcı deneyimini artırmak ya da kullanıcının ortama bağlanmasını sağlamak amacıyla video oyun bileşenlerinin kullanılmasıdır. Bu çalışmada, yıl sınırlaması olmadan ―gamification (oyunlaştırma)‖ ve ―learning (öğrenme)‖ anahtar kelimeleri kullanılarak, metnin tamamında Türkçe ve İngilizce çalışmalar taranmıştır. Erişelen 206 çalışmadan araştırma amacına uygun 62 tanesi sistematik olarak incelenmiştir. %35,48’lik bir oranla en çok yayının 2014 yılında yapıldığı [...]

♦ Eğitimde Oyunlaştırma: Araştırma Eğilimleri2015-02-24T12:11:31+03:00

♦ Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

2015-02-18T12:07:37+03:00

Çınar, M., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2015). Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme.XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ve değişmeler bilginin kapsamı kadar bilgiye erişim kanallarında da farklı uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu değişimden en çok etkilenen kurumlardan biri de okullardır. Bilgiye her zaman her yerden erişim olanağı sağlayan araçlar öğrenme ortamlarına erişimin önündeki fiziksel engelleri kaldırmakta, bu sayede öğrenmenin formal olmayan boyutu giderek önem kazanmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği sanal öğrenme ortamlarına olan ilgi giderek artmaktadır. Günümüzde, uzaktan eğitimde kullanılan ortamlar [...]

♦ Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme2015-02-18T12:07:37+03:00

♦ Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: Türkiye-Almanya Örneklemi

2015-02-18T12:06:38+03:00

Kilis, S., Rapp, C., Gulbahar, Y. (2014, Eylül). Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: Türkiye-Almanya Örneklemi.  (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’ nda sunulan bildiri), Trakya Üniversitesi, Edirne. ÖZET Bu çalışmanın amacı, AB FP7 Era.Net Rusya işbirliği kapsamında TÜBİTAK desteği ile yürütülen Ülkeler Arası Öğrenme için Katalizör olarak Sosyal Medya (SoMeCat)5 adlı araştırma projesi kapsamında, Türkiye ve Almanya’da yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin sosyal medyaya karşı algısını belirleyerek iki ülke arasındaki kültürel farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Bu nitel araştırma, durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Almanya’dan Konstanz Gölü [...]

♦ Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: Türkiye-Almanya Örneklemi2015-02-18T12:06:38+03:00

♦ ICDE International Conference: Connecting the World through Open, Distance and E-learning

2015-02-18T11:55:11+03:00

Rapp, C., Margarov, G., Gulbahar, Y., Zhurbina, N., Shykova, O., (2014). Implementing Teaching Innovations in Eastern European Universities [poster]. ICDE International Conference: Connecting the World through Open, Distance and E-learning. Moscow: Russia. ABSTRACT: In this paper we present the outcomes of two international projects1 , both dealing primarily with innovations implemented in Eastern European academic teaching. The outcomes are publicly available in Russian, plus most are also in English, and some in Armenian and Ukrainian. In this session we aim to publicise the results, share our experiences from the implementation, and discuss best practices. We also seek to link up with [...]

♦ ICDE International Conference: Connecting the World through Open, Distance and E-learning2015-02-18T11:55:11+03:00
Go to Top