Ders yüz yüze eğitim yöntemleri ile sınıf ya da laboratuarlarda öğretim elemanları ve diğer öğrenciler ile aynı ortamı paylaşarak alınan derslerden farklı olarak, mekan ve zamana bağımlı olmaksızın, uygun mekan ve zamanlarda haftanın her günü ve günün her saati ulaşılabilecek uzaktan öğrenme etkinlikleri şeklinde yürütülecektir. Kullanılacak yöntem aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

Çevrimiçi Dersler
Ders, http://bilisim.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilecek e-öğrenme platformunda, çevrimiçi öğrenme etkinliklerine dayalı olarak yürütülecektir. Bu platforma girilebilmesi ve öğrenme etkinliklerine katılınabilmesi için öğrencilere birer kullanıcı adı ile şifre verilecektir. Kullanıcı adı ve şifre ile girilebilecek bu çevrimiçi etkinlikler aracılığı ile öğrenciler ihtiyaçları olan bilgileri okuyabilecek, sesli anlatımları dinleyebilecek, bilgisayar kullanımı ile ilgili belirli işlemlerin nasıl yapıldığını izleyebilecek ve uygulama yapabilecek, gerekli gördüklerinde notlar alıp, tuttukları notlara istedikleri her yerden ulaşabileceklerdir.

Öğretim Elemanı ile İletişim
Öğrenciler forum sayfalarında öğretim elemanına ya da diğer öğrencilere her türlü bilgi, soru ve dokumanı iletebilecek, istedikleri konular üzerine tartışmalar açabilecek ya da açılmış tartışmalara katılabileceklerdir. Eşzamanlı etkileşim odalarından farklı olarak forum sayfaları 7/24 esasına göre işlemekte ve buradaki yazılı etkileşimler kalıcı olmaktadır.