Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi-Temel (European Computer Driving Licence-Foundation) sahibi öğrencilerimiz, Üniversitemiz Senatosunun kararları gereği BİT101/102 düzeyindeki derslerden muaftırlar. ECDL-Temel belgesi, sahiplerinin BİT101/102 dersi modüllerini de kapsayan yedi modül ile ilgili yeterliliklere sahip olduğunu gösterir. Bir dilekçe ekinde bu belgeyi sunan öğrenciler BİT101/102 Dersinden muaf tutulurlar.

Bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili dört modülü kapsayan “ECDL-Başlangıç” belgesi sahiplerinin bu dersten muafiyet talepleri kabul edilmez.