erinc
 
Ankara Üniversitesi
Enformatik Anabilim Dalı
e-posta: ekaratas[at]ankara.edu.tr
 
 
ÖZGEÇMİŞ
Lisans
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü : 1996 – 2000
 Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı : 2001 – 2004
 Doktora
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı : 2005 – 2011
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı
Bilgisayara Giriş Dersini Veren Öğretmenlerin Öğretme Stilleri ile Dersi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Eşleştirilmesinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi, 2004, Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı
Uzaktan Eğitim İçerik Geliştirme Süreçlerinde Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Proje Takip ve Yönetim Aracı Kullanımının Etkililiği, 2011, Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU
Görev Aldığı Projeler

 • Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Multimedya Ortamında Tanıtılması isimli BAP Projesi, 2005
 • Ankara Üniversitesi Bilgisayara Giriş Dersi Çevrimiçi Bilgisayar Tabanlı Sınav Sistemi, 2007


Verdiği Dersler

 • İşletim Sistemleri
 • Microsoft Office Uygulamaları
 • Bilgisayar Donanımı
 • Ağ Yapıları ve Teknolojileri
 • Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri
 • Web Programlama
 • Bilgisayara Giriş (Uzaktan Eğitim)


Uzaktan Eğitim Ders İçeriği Geliştirme ve Öğretim Tasarımı
İçerik Yazarlığı

 • Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri


Öğretim Tasarımcısı

 • Tıbbi Terminoloji III
 • Turizm İşletmelerinde Etik
 • İkram ve Servis Teknikleri
 • Gıda ve Personel Hijyeni


İçerik Geliştirme

 • Tıbbi Terminoloji
 • Tıbbi Dokümantasyon
 • Tıbbi Terminoloji III
 • Turizm İşletmelerinde Etik
 • İkram ve Servis Teknikleri
 • Gıda ve Personel Hijyeni


 ESERLER ve FAALİYETLER

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Karatas, E. (2010). A case study: Do Turkish elementary school students’ play e-games consciously? What about their teachers and parents?. In J. Sanchez & K. Zhang (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010 (pp. 506-510). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/35594.
 • Üstündağ, M. T., Güneş, E., Karataş, E., Karataş, S., Kılıç Çakmak, E., and Çiftci, S. (2010). Proper usage of the terms: LMS, CMS AND LCMS. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 26-28 Nisan 2010.


Ulusal kitaplarda bölümler :

 • Karataş, E. (2006). Kelime İşlemcisi. Temel Bilgisayar Eğitimi, Koyuncu B. (Editör), 146-215, Ankara: Bıçaklar Kitabevi.
 • Karataş, E. (2003). Word 2000. Temel Bilgisayar Kullanımı, Koyuncu B. (Editör), 72-164,  Ankara: Akademi Yayınevi.