Dersi alan öğrenciler öğretim yılı boyunca normal koşullarda birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınava gireceklerdir. Başarısız olan öğrenciler ertesi yıl aynı dönem, dersi yeniden alacaklardır. Sınavlar ilgili fakülte ve yüksekokulların sınav takviminde ilan edilecek tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Öğrenciler belirtilen tarihlerde ilgili sınavlara girmek zorundadırlar.

Ara ve yarıyıl sonu sınavları bilgisayar başında çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirmeli, kısa cevaplı-açık uçlu ve/veya uygulamalı sorulardan oluşan testler kullanılarak yapılacaktır. Merkezi olarak uygulanacak çevrimiçi sınavlar gözetmen denetiminde yapılacaktır.

Öğrenciler ara sınavlarda ara sınav tarihine kadar işlenen modüllerden, yarıyıl sonu sınavlarında ise tüm modüllerden sorumlu olacaklardır.

Sınav ve ders geçme puanlarının hesaplanması diğer derslerde olduğu gibidir.