* Bilişim teknolojilerine ve bilgisayar bilimlerine dayalı disiplinlerarası uygulamalarda, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma süreçlerinde yönlendirici olmak,
* Farklı uzmanlıklara sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek,
* Bilişim politikaları konusunda öneriler geliştirebilmek,
* Disiplinlerarası işbirliklerine dayalı olarak yeni teknolojiler ve yazılımlar geliştirebilmek.