Fakültesine/yüksekokuluna sunacağı bir not döküm belgesi (transkript) ile Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim programında öğrenci olarak daha önce Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Dersini veya benzer içerikli dersleri aldığını ve bu dersten başarılı olduğunu belgelemesi durumunda öğrenci, Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Dersinden muaf tutulacaktır. Öğrencinin bu amaçla, geçerli bir belgeyi ekleyerek dilekçesini vereceği makam öğrencisi olduğu fakültenin dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüdür.