Özgörev

*  Bilişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak,

*  Farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek disiplinlerarası işbirliği sağlayarak bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesini sağlamak,

*  Disiplinlerarası eğitim-öğretim süreçlerinin yapılandırılmasını sağlamak,

*  Eğitim-Öğretim süreçlerinin bilişim teknolojileri ile zenginleştirmek ve öğretimin etkililiğini arttırmak,

*  Bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda politikalar üretmek,

*  Üniversite mensuplarının teknoloji kullanımı konusundaki mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, ve

*  Toplumsal boyutta işbirliklerine dayalı projeler yürütmek.