* Bilişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak,

* Bilgisayar bilimlerine ilişkin problem çözme süreçlerinin farklı disiplinlerde uygulanmasına öncülük etmek,

* Farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek disiplinlerarası işbirliği sağlayarak bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesini sağlamak,

* Disiplinlerarası eğitim-öğretim süreçlerinin yapılandırılmasına katkı sunmak,

* Eğitim-öğretim süreçlerini bilişim teknolojileri ile zenginleştirmek ve öğretimin etkililiğini arttırmak,

* Bilişim teknolojilerinin ve bilgisayar bilimleri süreçlerinin yaygınlaştırılması konusunda politikalar üretmek,

* Üniversite mensuplarının teknoloji kullanımı konusundaki mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, ve

*  Toplumsal boyutta işbirliklerine dayalı disiplinlerarası projeler yürütmek.