Enformatik olarak ifade edilen Bilgisayar Bilimleri (Computer Science/Informatics), son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmış, tüm bilim alanları için vazgeçilmez bir kavram halini almıştır. Çok yönlü bir disiplin olarak Enformatik yapay zeka, matematik, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı akademik disiplinleri içinde barındırır.

Enformatik uğraşı alanı, bu disiplinlerdeki sistemlerin içinde ve sistemler arasında bilgi akışını sağlıklı bir şekilde düzenleyerek karmaşık problemlere çözüm bulmakla ilgilenir. Bunun için de bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemleri kurulur. Bir meslek dalı olarak Enformatik, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Enformatik, bu sistemlerin kullanıldığı başta sağlık, hukuk, işletme, eğitim ve iletişim olmak üzere tüm disiplinlerde gereklidir.