Dersi alan öğrencilerin diğer öğrenme etkinliklerine katılmaları isteğe bağlıdır. Buna karşılık öğrenciler internet üzerinden sunulan çevrimiçi derslerin en az %70’ini tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin çevrimiçi derslere hangi oranda katıldıkları Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile izlenecek ve çevrimiçi derslere katılımı %70’in altında olan öğrenciler devamsız sayılacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmayacaklardır.