BİT101/102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi

Bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bu ders Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL) müfredatı ile tutarlı ve içeriği aşağıda açıklanan yedi modülü kapsar:

 1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları: Bu modül, bir kişisel bilgisayarın fiziksel yapısı, veri saklama, bellek, toplumda çok kullanılan yazılım uygulamaları ve bilgisayar ağlarının kullanımı ile ilgili temel kavramlar ile ilgilidir. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin günlük kullanımı ve bilgisayarların insan sağlığına etkileri ile bilgisayarlarla ilgili bazı güvenlik ve hukuk konuları da anlatılmıştır.

 

 1. Bilgisayarın Kullanımı ve Dosya Yönetimi:Bu modül, kişisel bir bilgisayarın ve işletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanmak ile ilgilidir. Bu modülün hedefleri; Masaüstü ortamının ne olduğunu anlamak ve dosyaların, dizinlerin/klasörlerin düzenlenmesini, bunların nasıl kopyalanıp, taşınacağını ve silineceğini bilinmesidir. Ayrıca masaüstü sembolleriyle çalışma ve pencereleri yönetebilme, işletim sistemi içinde bulunan arama ve düzeltme araçları ile yazdırma fonksiyonlarını kullanabilmek olarak sıralanabilir.

 

 1. Kelime İşlem: Bu modül, kişisel bir bilgisayarda kelime işlemci uygulamasını kullanabilme ile ilgilidir. Modül sonunda, kelime işlemci ile ilgili olarak belge oluşturma, belge biçimlendirme ve kelime işlemci belgesinin dağıtımına yönelik sonlandırma gibi temel işlemlerin yapılabilmesi ayrıca standart tablolar oluşturma ve belge içinde resim ve görüntü kullanma, nesne aktarımı ve posta birleştirme araçlarını kullanma gibi daha ileri beceri yetkinliği kazandırmak hedeflenmiştir.

 

 1. Hesap Çizelgeleri Hazırlama: Bu modül, hesap çizelgelerinin temel kavramları hakkında bilgi ve kişisel bilgisayarda hesap çizelgeleri ile çalışabilme becerisi kazandırmayı hedefler. Bu modülün hedefleri; hesap çizelgelerinin geliştirilmesi, biçimlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili temel işlemler, ayrıca standart matematiksel ve mantıksal işlemleri ve temel formül ve fonksiyonları kullanmak, nesnelerin aktarılması, grafiklerin ve şemaların oluşturulması gibi daha ileri özelliklerin kullanılması olarak açıklanabilir.

 

 1. Veritabanı: Bu modül, veritabanı içeriğini anlamasını ve kullanabilmesini sağlar. Bu modülün hedefleri; veritabanın ne olduğunu ve nasıl organize edildiğini anlamak, basit bir veritabanı oluşturup değişik şekillerde izlemek, tablo oluşturmak alanlarını düzenleyip tanımlamak, form veya tablo sıralayıp filtreleme, sorgu oluşturup çalıştırmak, formların ne olduğunu anlamak, form oluşturmak ve formlarda veriyi düzenleyip silmek, raporlar hazırlamak ve dağıtım için çıktı hazırlamak olarak sıralanabilir.

 

 1. Sunum Hazırlama:Bu modül özetle, bilgisayar ortamında sunum araçlarını kullanma yeterliliği kazanma becerisi kazandırmayı hedefler. Modül sonunda, dağıtım ve sergilemeye yönelik sunum oluşturma, biçimleme, hazırlama ile ilgili temel görevleri yerine getirebilmek hedeflenmektedir. Ayrıca farklı hedef gruplarına ve farklı durumlara yönelik çeşitli sunumlar hazırlayabilme becerisi yanında; grafik ve şemalarla temel işlemleri yerine getirebilme ve çeşitli saydam gösterisi efektlerini kullanabilme becerileri de hedeflenmiştir.

 

 1. Web Tarama ve İletişim:Bu modül iki kısımdan oluşmuştur: Birinci kısım, arama motorlarını kullanarak internet ortamında arama yapabilme, arama sonuçlarını yer işaretlemesiyle belirleyebilme, web sayfalarını ve arama raporlarını yazdırabilme becerisi hedeflenmektedir.

 

BİT201/202 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi

Bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bu ders Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL) müfredatı ile tutarlı ve içeriği aşağıda açıklanan dört modülü kapsar:

İleri Kelime İşlem: Bu modülün amacı, bunu alan öğrencilerimizin, ileri düzeyde özellikler içeren kelime işlem belgeleri üretebilmesini sağlamaktır. Bu modülün hedeflerini gerçekleştiren öğrencilerimiz;

 1. Gelişmiş metin, paragraf, sütun ve tablo biçimlendirmelerini uygulayabilir. Bir tabloyu metine veya metni tabloya dönüştürebilir.
 2. Dipnotlar, notlar ve başlıklar gibi özellikleri kullanabilir, kaynakça oluşturabilir. İçindekiler tablosu oluşturabilir. İçeriği indeksler ve çapraz referanslar tablolar oluşturabilir.
 3. Alanlar, formlar ve şablonları kullanarak verimliliği artırabilir.
 4. Gelişmiş posta tekniklerini uygulayabilir, birleştirme ve makrolar gibi otomasyon özellikleri ile çalışabilir.
 5. Verileri işlemek için linkleri ve hazır fonksiyonları kullanabilir.
 6. Belgeleri işbirliği ile gözden geçirebilir. Ana belge ve alt belgeler ile çalışabilir. Belgeye elektronik güvenlik özellikleri uygulayabilir.
 7. Bir belgeye filigran uygulayabilir, bölümler, başlıkları ve altbilgilerle çalışabilir.

 

İleri Hesap Çizelgeleri Hazırlama: Bu modülün amacı, bunu alan öğrencilerimizin, ileri düzeyde özellikler içeren hesap tablosu uygulamalarını üretebilmesini sağlamaktır. Bu modülün hedeflerini gerçekleştiren öğrencilerimiz;

 1. Koşullu biçimlendirme gibi gelişmiş biçimlendirme seçenekleri uygulayabilir ve özelleştirilmiş sayı biçimlendirmeleri uygulayabilir.
 2. Mantıksal, istatistiksel, finansal ve matematiksel işlemler ile ilişkili işlevlerini kullanabilir.
 3. Grafikler oluşturabilir ve gelişmiş grafik biçimlendirme özelliklerini uygulayabilir.
 4. Çalışma tabloları ve listeler üzerinde verileri sıralayabilir, filtreleyebilir ve analiz yapabilir. Çeşitli kullanım senaryoları oluşturabilir.
 5. Tablolardaki verilerinin kontrolünü ve onayını yapabilir.
 6. Hücre isimleri, aralıkları, makro ve şablonlar ile çalışarak verimliliği artırabilir.
 7. Verileri işlemek için linkleri ve hazır fonksiyonları kullanabilir.
 8. Tabloları işbirliği ile gözden geçirebilir. Tablolara elektronik güvenlik özellikleri uygulayabilir.

 
İleri Veritabanı: Bu modülün amacı, bunu alan öğrencilerimizin, ileri düzeyde özellikler içeren sunumları planlayarak tasarlayabilmesini sağlamaktır. Bu modülün hedeflerini gerçekleştiren öğrencilerimiz;

 1. Veritabanı geliştirme ve kullanım temel kavramlarını anlayabilir.
 2. Gelişmiş tablo oluşturma özelliklerini ve tablolar arasındaki karmaşık ilişkileri kullanarak bir ilişkisel veritabanı oluşturabilir.
 3. Bir tablo oluşturarak, tasarımını ve güncellemesini, veri eklemesi ve silmesi ve için sorguları kullanabilir. Sorguları daraltmak için jokerleri, parametreleri ve hesaplamaları kullanabilir.
 4. Formları geliştirmek ve işlevselliğini geliştirmek için kontrol ve alt formlar kullanabilir.
 5. Hesaplamaları gerçekleştirmek için rapor denetimleri oluşturabilir. Alt raporlar oluşturabilir ve rapor sunumu geliştirebilir.
 6. Verimliliği artırmak için makro ile çalışabilir ve verileri işlemek için linkleri ve aktardığı fonksiyonları kullanabilir.

 
İleri Sunum Hazırlama:Bu modülün amacı, bunu alan öğrencilerimizin, gelişmiş özellikler içeren veritabanı yapısı ve veri çıkışları oluşturmak için bir ilişkisel veritabanı uygulamasını kullanabilmesini sağlamaktır. Bu modülün hedeflerini gerçekleştiren öğrencilerimiz;

 1. Hedef kitle ve mekân hususlarını dikkate alarak sunumlarını planlayabilir.
 2. Slayt biçimi ve arka planı için şablonlar oluşturabilir ve değiştirebilir.
 3. Yerleşik çizim ve görüntü araçları kullanarak bir sunum geliştirebilir.
 4. Diyagramlar oluşturmak ve düzenlemek için gelişmiş grafik biçimlendirme özellikleri uygulayabilir.
 5. Yerleşik animasyon özelliklerine film ve ses ekleyebilir.
 6. Sunun verilerine linkler koyabilir, verileri sunum içerisine gömebilir, farklı sunumlardan özellikler alıp vererek kullanabilir.
 7. Özel slayt gösterileri hazırlayabilir, slayt gösteri ayarlarına uygulayabilir ve bir slayt gösterisini kontrol edebilir.